Побудова та зміст інструкції
3.1. Кожній інструкції повинні бути присвоєні назва і номер. У назві коротко вказується, для якої професії або виду робіт вона призначена. Пропозиція по оформленню титульної сторінки інструкції наведена в додатку 1, а останньої сторінки – в додатку 2. курьерская служба доставки киев 
3.2. Текст інструкції повинен бути розбитий на розділи і підрозділи, які складаються з пунктів. При необхідності пункти можуть бути розбиті на підпункти. Розділи, підрозділи, пункти і підпункти повинні мати порядкову нумерацію в межах розділів і підрозділів, підпункти - в межах пунктів:
1. Розділ
1.1. Підрозділ
1.1.1. Пункт
1.1.1.1. Підпункт
3.3. Вимоги інструкцій необхідно викладати відповідно до послідовності технологічного процесу і з урахуванням умов, в яких виконується дана робота.
3.4. Інструкції повинні містити такі розділи:
1. Загальні положення; доставка медикаментов Киев
2. Вимоги безпеки перед початком роботи;
3. Вимоги безпеки під час виконання роботи;
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи;
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
При необхідності в інструкцію можна включати додаткові розділи.
3.5. У розділі «Загальні положення» повинні бути відображені:
· відомості про сферу застосування інструкції;
· загальні відомості: визначення робочого місця працівника даної
професії (виду робіт); коротка характеристика технологічного процесу та обладнання, що застосовується на цьому робочому місці;
· умови і порядок допуску працівників до роботи (вимоги щодо віку, стажу роботи, статі, стану здоров'я, проходження медоглядів,
професійної освіти та спеціального навчання з питань охорони праці, інструктажів, перевірки знань тощо);
· вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку, що стосуються питань охорони праці;
· характеристику основних небезпечних та шкідливих виробничих факторів для даної професії (виду робіт), особливості їх впливу на працівника;
· перелік видів спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, що належать до видачі працівникам даної професії;
· вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни, яких повинен дотримуватись працівник під час виконання роботи.
3.6. В розділі «Вимоги безпеки перед початком роботи» повинно бути відображено:
• порядок приймання зміни, в тому числі при порушенні режиму роботи технологічного процесу;
• порядок підготовки робочого місця, засобів індивідуального захисту;
• порядок перевірки справності обладнання, інструменту, захисних пристроїв, систем блокування та сигналізації, вентиляції та освітлення, знаків безпеки, первинних засобів пожежегасіння тощо;
• порядок перевірки наявності та стану сировини, заготовок, напівфабрикатів;
• порядок повідомлення роботодавця про виявлені несправності обладнання, пристроїв, інструменту, засобів захисту тощо.
3.7. В розділі «Вимоги безпеки під час роботи» повинні бути відображені:
• відомості щодо безпечної організації праці, про прийоми та методи безпечного виконання робіт;
• правила безпечного поводження з сировиною, заготовками, з готовою продукцією, матеріалами та відходами виробництва, що являють небезпеку для працівників;
• правила безпечної експлуатації транспортних і вантажопідіймальних засобів, тари;
• вказівки щодо утримання робочого місця в безпечному стані;
• можливі відхилення від нормального режиму роботи обладнання і способи їх усунення;
• вимоги щодо використання засобів індивідуального та колективного захисту;
• умови, за яких робота повинна бути припинена;
• вимоги щодо забезпечення пожежо- та вибухобезпеки;
• порядок повідомлення роботодавця про нещасні випадки, факти порушення технологічного процесу, виявлені несправності обладнання, засобів захисту та про інші фактори, що загрожують життю і здоров'ю працівників.
3.7. В розділі «Вимоги безпеки після закінчення роботи» повинен бути відображений:
· порядок безпечного вимикання, зупинення обладнання, а при безперервному процесі - порядок передачі його черговій зміні;
· порядок здавання робочого місця;
· вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни, яких повинен дотримуватись працівник після закінчення роботи;
· порядок повідомлення роботодавця про всі недоліки, що виявились у процесі роботи.
3.8. В розділі «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях» повинні бути відображені:
· відомості про засоби та дії, спрямовані на запобігання можливим аваріям;
· порядок дій, особисті обов'язки та правила поведінки працівника при виникненні аварії згідно з планом її ліквідації;
· порядок повідомлення роботодавця про аварії та ситуації, що можуть до них призвести;
· відомості про порядок застосування засобів протиаварійного захисту та сигналізації;
· дії щодо подання першої медичної допомоги потерпілим під час аварії.